Najważniejsze zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania OPS w 2020 r.

od do

Najważniejsze zagadnienia

NOWELIZACJE ustawy o pomocy społecznej

Domy Pomocy Społecznej – NOWELIZACJE

NOWOŚCI w procedurze administracyjnej – KPA w Ośrodku Pomocy Społecznej

ochrona i przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej

praca z klientem - różne konteksty pracy socjalne

Program Szkolenia

I dzień szkolenia

ZAKWATEROWANIE
16:00 - 21:00 Rejestracja uczestników – przedstawienie harmonogramu szkolenia
18:00 - 21:00 Kolacja

II dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Polityka zabezpieczenia społecznego w jednostce samorządu terytorialnego
1. NOWELIZACJE ustawy o pomocy społecznej w 2020 roku:
 • na jakim jesteśmy etapie?
 • skutki COVID-19 dla pomocy społecznej;
 • kiedy nowelizacje zaczną obowiązywać?
2. Domy Pomocy Społecznej - NOWELIZACJE:
 • średni miesięczny koszt utrzymania w DPS;
 • DPS – stare problemy w nowym wydaniu;
 • rozszerzenie konsekwencji braku współpracy;
 • nowe zasady prowadzenia rodzinnego domu pomocy;
 • nowe zasady ustalania odpłatności za DPS;
 • inne zasady dla mieszkańca, inne dla rodziny;
 • umowa a dopiero potem decyzja!
 • albo wywiad albo pełna odpłatność;
 • nowe zasady zwalniania z odpłatności;
 • aktualizacja wywiadu – nowe zasady;
 • decyzja czy umowa;
 • NOWE zasady dochodzenia zwrotów roszczeń od klienta i rodziny;
 • majątek klienta i majątek rodziny – czy coś z tym można zrobić?!
 • zabezpieczenie majątku klienta za jego życia – czy jest na to sposób?
 • masa spadkowa – no i co z tego?
 • dochodzenie roszczeń od osób zobowiązanych;
 • egzekucja administracyjna opłat.
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny
19:30 - Kolacja

III dzień szkolenia

prowadzi dr Bartłomiej Mazurkiewicz
07:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 14:00 Polityka zabezpieczenia społecznego w jednostce samorządu terytorialnego:
1. NOWOŚCI w procedurze administracyjnej – KPA - NOWELIZACJA:
 • wszczęcie postępowania: data wszczęcia postępowania z urzędu i na wniosek,
 • wniosek od osoby będącej stroną postępowania;
 • rozstrzyganie sporów o właściwość;
 • termin załatwiania sprawy;
 • RODO wchodzi do KPA!
 • informatyzacja a KPA.
2. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej:
 • dane zwykłe i dane wrażliwe;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • cel przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe pracowników i klientów oraz ich zabezpieczenie;
 • co się zmienia?
 • czy może nas wyłączą z RODO?
 • co z naszą ustawą?
 • NOWE zasady przetwarzania danych;
 • czy rozporządzenie dotyczy nas w całości?
14:00 - 16:00 Obiad
16:00 - 18:00 Panel dyskusyjny lub czas wolny
18:00 - 21:00 Kolacja

IV dzień szkolenia

prowadzi mgr Liliana Krzywicka
07:00 - 08:00 Śniadanie
08:30 - 12:00 Praca z klientem – różne konteksty pracy socjalnej:
1. Praca w obszarze interwencji i pomocy psychologicznej – nowoczesne podejście z wykorzystaniem narzędzi dialogu motywującego i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach – podejście praktyczne:
 • trudny klient – o kogo chodzi? i jak sobie radzić?
 • radzenie sobie a agresją, roszczeniowością, manipulacją, presją i naciskiem;
 • klient w kryzysie zagrożenia życia – problematyka suicydalna;
 • bezpieczeństwo osobiste w pracy z trudnym klientem – podstawowe zasady interwencji w sytuacji ataku, szantażu ze strony klienta;
 • klient współpracujący – jako klient najbardziej wymagający;
 • skuteczna komunikacja - źródło efektywności w pracy z klientem.
12:00 - 13:30 Zakończenie szkolenia. Obiad.

Wykładowcy

dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent School of American Law - The Catholic University of America – The Columbus School of Law, Washington, D.C.

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, (Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego), wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ekspert serwisu prawa i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawnego Wolters Kluwer.

Prowadzący szkolenia w zakresie zabezpieczenia społecznego i KPA, współpracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ROPS w Krakowie i Opolu, współpracownik Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy, konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy

mgr Monika Kwapisiewicz

Trener, konsultant – psycholog, socjoterapeuta, opracowuje i prowadzi kursy i szkolenia o tematyce interpersonalnej, zarządzania i radzenia sobie ze stresem.

Miejsce Szkolenia

Hotel MERCURE POSEJDON***

Kapliczna 30
Hotel MERCURE POSEJDON***

cena szkolenia

1790 PLN od osoby

cena szkolenia obejmuje

wykłady, materiały, certyfikat uczestnictwa, konsultacje, 3 noclegi (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
pokoje 1-osobowe dodatkowo płatne – 500 zł – konieczna wcześniejsza rezerwacja
pełne wyżywienie (3 x śniadanie, 3 x obiad, 3 x kolacja, 3 x serwis kawowy)

dodatkowe informacje

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia jednostka zgłaszająca ponosi 100% odpłatności za szkolenie – niezależnie od powodu rezygnacj.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Kolejność omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Koordynator Szkolenia

OTI
tel.: 12 635 83 65
fax. 12 350 63 60