• 1 Bieżący Podstawowe Dane
  • 2 Dane uczestników
  • 3 Reg/RODO
  • 4 Ankieta
  • 5 Podsumowanie
  • 6 Zakończone
Informacje na temat szkolenia
Udzielenie schronienia osobom bezdomnym jako obowiązek organów pomocy społecznej
od
OnLine
449 PLN od pierwszej zapisanej osoby.
299 PLN od każdej kolejnej zgłoszonej osoby
czas trwania: ok 135 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 300 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały
FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.
WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.
Twoje dane
Dane Podmiotu
Nabywca
Adres
Odbiorca
Odbiorca
Adres/odbiorca
Dane Kontaktowe