• 1 Bieżący Podstawowe Dane
  • 2 Dane uczestników
  • 3 Reg/RODO
  • 4 Podsumowanie
  • 5 Zakończone
Informacje na temat szkolenia
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych
od do
OnLine
449 PLN od pierwszej zapisanej osoby.
299 PLN od każdej kolejnej zgłoszonej osoby
czas trwania: 170 minut + 10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego Uczestnika szkolenia, czas udostępniania: 270 minut od pierwszego zalogowania w indywidualnym panelu szkoleniowym, materiały
FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.
WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.
TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556.
Twoje dane
Dane Podmiotu
Nabywca
Adres
Odbiorca
Odbiorca
Adres/odbiorca
Dane Kontaktowe