• 1 Bieżący Podstawowe Dane
  • 2 Dane uczestników
  • 3 Reg/RODO
  • 4 Podsumowanie
  • 5 Zakończone
Informacje na temat szkolenia
Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej z uwzględnieniem Tarcz Antykryzysowych 1.0, 2.0, 3.0
od do
OnLine
449 PLN od pierwszej zapisanej osoby.
299 PLN od każdej kolejnej zgłoszonej osoby
czas trwania szkolenia 210 minut, czas dostępu 300 minut od pierwszego zalogowania, materiały, konsultacje (10 minut konsultacji telefonicznych dla każdej zgłoszonej osoby)
FAKTURA z 7-dniowym terminem płatności zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.
WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.
TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556.
Twoje dane
Dane Podmiotu
Nabywca
Adres
Odbiorca
Odbiorca
Adres/odbiorca
Dane Kontaktowe