• 1 Bieżący Podstawowe Dane
  • 2 Dane uczestników
  • 3 Reg/RODO
  • 4 Ankieta
  • 5 Podsumowanie
  • 6 Zakończone
Informacje na temat szkolenia
Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego 2021
od do
OnLine
449 PLN od pierwszej zapisanej osoby.
299 PLN od każdej kolejnej zgłoszonej osoby
czas trwania szkolenia 240 minut, czas dostępu 300 minut od pierwszego zalogowania, materiały, konsultacje (10 minut konsultacji telefonicznych dla każdej zgłoszonej osoby)
FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.
WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.
TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.
Twoje dane
Dane Podmiotu
Nabywca
Adres
Odbiorca
Odbiorca
Adres/odbiorca
Dane Kontaktowe