• 1 Bieżący Podstawowe Dane
  • 2 Dane uczestników
  • 3 Reg/RODO
  • 4 Ankieta
  • 5 Podsumowanie
  • 6 Zakończone
Informacje na temat szkolenia
Dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno) - NOWE zadanie dla gmin!
od
OnLine
499 PLN od pierwszej zapisanej osoby.
399 PLN od każdej kolejnej zgłoszonej osoby
szkolenie e-learningowe, materiały, konsultacje (10 minut konsultacji telefonicznych dla każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia)
FAKTURA zostanie przesłana na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.
WARUNKIEM uruchomienia dostępu do szkolenia jest wcześniejsze opłacenie faktury.
TERMIN KONSULTACJI telefonicznych należy ustalić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia realizacji szkolenia. TERMIN KONSULTACJI prosimy ustalić pod nr telefonu: 797-240-556 – konsultacje nie umówione w powyższym terminie PRZEPADAJĄ.
Twoje dane
Dane Podmiotu
Nabywca
Adres
Odbiorca
Odbiorca
Adres/odbiorca
Dane Kontaktowe