Wsparcie jednostek Pomocy społecznej przy realizacji POKL

OŚRODEK TWÓRCZEJ INTERWENCJI
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY
OPS, PCPR, ROPS

Organizujemy warsztaty, oraz szkolenia zamknięte w ramach programów realizowanych ze środków pozyskanych przez Państwa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Podejmiemy współpracę jako podwykonawca przy realizacji zadań zrealizujemy warsztaty i szkolenia

W ramach poddziałania
7.1.1 oraz 7.1.2
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach poddziałania 7.1.3
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy poruszanie się na rynku pracy asertywność, autoprezentacja
 • treningi interdyscyplinarne i radzenie sobie ze stresem
 • warsztaty adaptacyjne dla osób usamodzielniających się
 • wartość pracy w życiu człowieka oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
 • warsztaty planowania kariery i aktywnego poszukiwania pracy
 • aktywizacja osób niepełnosprawnych
 • świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, pracownik samorządowy, przeciwdziałanie przemocy, finanse publiczne, fundusz alimentacyjny
 • kontrakt socjalny oraz programy aktywności lokalnej
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych i innych
 • stres w pracy zawodowej
 • syndrom wypalenia zawodowego
 • przemoc domowa- praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą
 • metodyka pracy oraz praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi
 • mediacje w rozwiązywaniu problemów

  ORGANIZACJA SZKOLEŃ I WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH

 

I. WARSZTATY 2-3 dniowe wyjazdowe w Zakopanem – Kościelisku lub w Ośrodkach Szkoleniowych na terenie Państwa województwa.

W ramach warsztatu oferujemy pełną obsługę:

 • pobyt z noclegiem i pełnym wyżywieniem
 • ubezpieczenie na czas podróży i pobytu na warsztatach
 • zakres tematyczny warsztatu dostosowany do projektu realizowanego przez zamawiającego
 • wykwalifikowanych wykładowców ( doradców zawodowych)
 • wykwalifikowane opiekunki do dzieci beneficjentów (w przypadku wyjazdu na warsztaty z dziećmi)
 • materiał, certyfikaty dla uczestników potwierdzające odbycie warsztatów, oraz sprawozdanie merytoryczne z całości zrealizowanego zadania.

II. WARSZTATY i szkolenia stacjonarne w miejscu przez Państwa wskazanym.

W ramach warsztatu oferujemy:

 • zakres tematyczny warsztatu dostosowany do projektu zamawiającego
 • wykwalifikowanych wykładowców (doradców zawodowych)
 • materiały, certyfikaty dla uczestników potwierdzające odbycie warsztatów, oraz sprawozdanie merytoryczne z całości zrealizowanego zadania.

 

Z A P R A S Z A M Y     D O     W S P Ó Ł P R A C Y

Skontaktuj się z nami

Infolinia
+48 12 635 83 65

Zgłoś się na szkolenie
formularz zgłoszeniowy,
aktualna lista szkoleń

 

Nasza oferta

Przydatne Linki