O Firmie

  • organizujemy specjalistyczne szkolenia przeznaczone dla pracowników ośrodków pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, kodeks postępowania administracyjnego, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu);
  • organizujemy specjalistyczne szkolenia dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków zespołów interdyscyplinarnych (przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy oraz narkomanii w środowisku lokalnym);
  • wspieramy jednostki samorządowe w realizacji POKL - programu dzieki któremu osoby wykluczone społecznie mają szansę na powrót do "normalnego" życia.
  • nasze szkolenia odbywają się w ciekawych i komfortowych miejscach w przyjaznej atmosferze
  • do prowadzenia zajęć zapraszamy wybitnych specjalistów z niszowych dziedzin.

Skontaktuj się z nami

Infolinia
+48 12 635 83 65

Zgłoś się na szkolenie
formularz zgłoszeniowy,
aktualna lista szkoleń

 

Nasza oferta

Przydatne Linki