lista szkoleń

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wydrukowanie formularza zgłoszeniowego, CZYTELNE wypełnienie WSZYSTKICH danych zawartych w formularzu oraz odesłanie faksem na numer: 12 350 63 60. W razie jakichkolwiek problemów z pobraniem lub wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 12 635 83 65.

Data Miastoikona sortowania Nazwa Szkolenia Formularz
17/02/2020 Białystok Domy Pomocy Społecznej - NOWELIZACJE 2019/2020
20/04/2020 Białystok Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego
05/03/2020 Białystok RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
25/05/2020 Białystok Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS
10/05/2020 - 13/05/2020 Gdańsk Polityka zabezpieczenia społecznego w jednostce samorządu terytorialnego w JST w 2020 r.
20/09/2020 - 23/09/2020 Gdańsk Najważniejsze zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania OPS w 2020 r.
10/05/2020 - 13/05/2020 Gdańsk Gospodarka finansowa, rachunkowość i sprawozdawczość OPS w roku 2020
25/03/2020 Gdańsk RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
30/03/2020 Gdańsk Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego
18/06/2020 Gdańsk Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS
13/02/2020 Katowice Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS
17/04/2020 Kielce * Świadczenia Rodzinne * Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS * B. Mazurkiewicz
29/05/2020 Kielce Ustawa o pomocy społecznej - nowelizacje - aktualne problemy
25/02/2020 Kraków RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
11/02/2020 Kraków Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego
15/04/2020 Kraków Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS
17/03/2020 Kraków Ustawa o pomocy społecznej - nowelizacje - aktualne problemy
28/05/2020 Kraków Kodeks Postępowania Administracyjnego w OPS
19/06/2020 Kraków Stypendia Szkolne 2020 - aktualne problemy
16/07/2020 Kraków Procedura ustalania nienależnie pobranych świadczeń oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
20/08/2020 Kraków Fundusz Alimentacyjny - aktualne problemy
08/04/2020 Lublin RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
18/02/2020 Lublin Domy Pomocy Społecznej - NOWELIZACJE 2019/2020
21/04/2020 Lublin Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego
26/05/2020 Lublin Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS
01/06/2020 Olsztyn Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS
06/03/2020 Olsztyn RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
06/04/2020 Olsztyn Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego
14/05/2020 Opole Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS
16/04/2020 Opole Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego
24/02/2020 Poznań Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS
26/03/2020 Poznań RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
27/03/2020 Poznań Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego
23/04/2020 Poznań Ustawa o pomocy społecznej - nowelizacje - aktualne problemy
05/06/2020 Poznań Kodeks Postępowania Administracyjnego w OPS
13/07/2020 Poznań Procedura ustalania nienależnie pobranych świadczeń oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
17/08/2020 Poznań Stypendia Szkolne 2020 - aktualne problemy
21/05/2020 Rzeszów Ustawa o pomocy społecznej - nowelizacje - aktualne problemy
14/02/2020 Rzeszów Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego
27/02/2020 Rzeszów RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
24/04/2020 Rzeszów Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS
08/07/2020 Rzeszów Procedura ustalania nienależnie pobranych świadczeń oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
27/08/2020 Rzeszów Stypendia Szkolne 2020 - aktualne problemy
31/08/2020 Rzeszów Fundusz Alimentacyjny - aktualne problemy
01/04/2020 Szczecin RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej
03/02/2020 Szczecin Domy Pomocy Społecznej - NOWELIZACJE 2019/2020
23/03/2020 Szczecin Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego
22/06/2020 Szczecin Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS
25/02/2020 Toruń Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego
03/04/2020 Toruń RODO w Ośrodku Pomocy Społecznej

Skontaktuj się z nami

Infolinia
+48 12 635 83 65
+48 797 240 556
ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE
formularz zgłoszeniowy
aktualna lista szkoleń

 

Nasza oferta

Przydatne Linki